Kärlek, den lilla och stora döden har varit trogna följeslagare genom tiderna. Romeo och Julia, Ringaren i Notre Dame och andra liknande berättelser har genom tiderna återspeglat den olyckliga, ödesdigra och dödliga kärleken.

Under den här kvällen slänger vi det puttinuttiga gullegullet åt sidan och möts i den ångestladdade kärleken, den som kantas av smärta, makt och frigörelse i form av förlösande sessioner. Den här kvällen är en motpol till den annars så sötsliskiga Alla Hjärtans dag. Vi väcker döda karaktärer till liv, karaktärer vars öde har kantats av olycklig och smärtsam kärlek. Vi hyllar författare som ägnat sig åt att återge slitningen mellan smärta, kärlek och ond bråd död.